3D Akadémia | Iskolai 3D nyomtatók nyertesei
Alapszintű és haladó 3D nyomtatás, 3D modellezés és 3D szkennelés workshopok és tanfolyamok a 3D Akadémia több mint 20 db 3D nyomtatóval és 3D szkennerrel felszerelt stúdiójában Budapest szívében.
3f akadémia, 3d oktatás, képzés, workshop, 3D nyomtatás, 3D print, 3D printing, 3D szkennelés,3d modellezés, 3d tervezés
5483330
post-template-default,single,single-post,postid-5483330,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

A MakerBot a tanteremben! iskolai 3d nyomtató pályázat nyerteseinek bemutatása

2016. áprilisának első napján 11 darab hazai iskola gazdagodott egy-egy Makerbot Replicator 3D nyomtatóval a MakerBottal közös kezdeményezsünknek, a ’MakerBot a tanteremben’ iskolai 3D nyomtató pályázatnak köszönhetően. A kampány során a magyar oktatási intézmények, az általánostól a felsőoktatási szintig pályázhattak a high-tech eszközökért. A változatos és újszerű oktatási felhasználást valamint a technológia terjedését a nyertes intézmények körének sokszínűsége is biztosítja: lett 3D nyomtatót nyert iskola az ország teljes területén és hagyományos intézményt, mérnöki szakközepet és egyetemet is találhatunk közöttük.

Január végén hirdettük meg felhívásunkat, melyben mindössze egy dolgot kértünk a pályázásra jogosult intézményektől: válaszolják meg egyetlen A4-es oldalban, hogy mire használnának egy 3D nyomtatót és miért éppen őket válassza a cég. A felajánlott nyeremény 10 darab MakerBot Replicator 2 és egy darab MakerBot Replicator 5thGen piacvezető 3D nyomtató volt. Mint kiderült, a legtöbbeknek a legnagyobb kihívás az volt, hogy megálljanak az oldal alján az ötletek. Az iskolák felkészültsége, elkötelezettsége és kreativitása felülmúlta a legoptimistább várakozásainkat is.

A 11 elnyerhető gépért összesen 413 iskola jelentkezett, bizonyítva ezzel, hogy a 3D nyomtatás jelentősége, lehetőségei és alkalmazási területei jól ismertek és vonzóak a diákok és a pedagógusok számára egyaránt. A résztvevők 46 %-a általános iskola, 37%-a középiskola, 15%-s pedig felsőoktatási intézmény volt. Kelet-Magyarországról, a Dunántúlról illetve a fővárosból és vonzáskörzetéből nagyjából hasonló arányban érkeztek pályázatok, míg a jelentkezők 12%-a észak-magyarországi volt.

A nyertes iskolák kiválasztásakor a megadott követelményeken túl nagy szerepe volt a sokszínűségre való törekvésnek és annak, hogy az eszköznek minimális esélye legyen kihasználatlanul porosodni új otthonában. A nyertes intézmények listája és bemutatkozása alább olvasható.

Debreceni Egyetem Informatikai Kar

A Debreceni Egyetem Informatikai Kara jelenleg az egyetlen akkreditált egyetemi szintű informatikai szakemberképzés gazdája, gondozója a kelet-magyarországi régióban. Az informatikai szakemberek képzése 1972-ben indult a Természettudományi Karon. A folyamatosan emelkedő hallgatói létszám és a színvonalas kutatómunka idővel indokolttá tette az önálló szervezeti egység létrejöttét. Az Informatikai Kar 2004-ben kezdte meg működését, és 2011 nyarán egy új, korszerű épületbe költözött, ahol a korábbinál jobb körülmények között még magasabb színvonalú munkára nyílt lehetőség minden területen.
A karon jelenleg programtervező informatikus, mérnökinformatikus, gazdaságinformatikus, informatikus könyvtáros alap- és mesterszakokon, tanárképzésben és doktori (PhD) képzésben vehetnek részt a hallgatók.
A cél olyan komplex szakmai elméleti ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a mindennapi élet által felvetett gyakorlati problémák modellezésére, a megfelelő megoldási módszerek megkeresésére, illetve kidolgozására.
Az Informatikai Kar elkötelezett az új technológiák oktatásba és kutatásba történő bevonása iránt. Ennek érdekében folyamatosan keresi és ápolja a kapcsolatokat partnercégekkel, társintézményekkel.

Herman Ottó Általános Iskola

Iskolánk, a Herman Ottó Általános Iskola Csepel talán legrégebbi iskolája. A kertváros és a lakótelep találkozásánál található intézményünk. A kor követelményeihez igazodva kiemelt szerepet kap iskolánkban az idegen nyelvek és az informatika oktatása. Az intézményt 1941-ben építette Csepel Községi Elöljárósága, az alapító okirat pedig 1942-es dátummal kelt.
1945/46-os tanévben az intézmény új nevet kapott: Csepeli Dózsa György Állami Népiskola. 1949-től Csepelt a fővároshoz csatolták, így 1964-ig Fővárosi Általános Iskola lett. 1958-ban új szárnyépülettel bővítették az iskolát, tornatermet, szertárokat kapott. Az 1964/65-ös tanévben már az anyakönyvekben Általános Iskola, Gombos Ferenc tér l. szerepel. Nyelvtanítás: 1950-től orosz nyelv, 1989-től német nyelv, 2000-től új idegen nyelvként belépett az angol. 1970-től testnevelési tagozat működött (atlétika, speciális osztály, labdarúgás és kézilabda). Matematika tagozat 1990-től volt az iskolában. Az iskola 1998 tavaszán vette fel a Herman Ottó Általános Iskola nevet.
Ez a múlt. Most nézzük, mit mutat a jelen!
Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelv oktatására. Már első osztálytól kezdve megismerkednek tanulóink az angol nyelvvel, valamint szakköri szinten a német nyelvvel. Bár iskolánk egy híres természettudós polihisztor nevét viseli napjainkban, nagyon fontosnak tartjuk az informatikai ismeretek elsajátítását. Ezért intézményünkben már első osztályban órarendbe iktattuk ennek tanítását. Tanítványaink megismerkednek a számítógép alkotórészeivel, betekintést nyernek alapszintű felhasználói ismeretekbe, és lépéseket tehetnek a programnyelvek elsajátításában is. Szakköri szinten pedig még izgalmasabb dolgokban is kipróbálhatják megszerzett tudásukat. Iskolai, és neves országos versenyeken megmérettethetik ismereteiket társaikkal. Nagyon sok érdeklődő, tehetséges, az informatikára nyitott tanulónk van. Igyekszünk őket évről évre jobban, és alaposabban megismertetni ezzel a tantárggyal, valamint az új technológia nyújtotta eszközökkel és azok lehetséges felhasználási területeivel. Ehhez, a pályázatukon nyert eszköz minőségi előrelépést jelent. Köszönjük!

Veres Péter Gimnázium

A Békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumot 1986-ban alapította Budapest III. kerületének önkormányzata, pedagógiai programját első igazgatója, Tiszavölgyi István dolgozta ki. Az iskola nyolc és négy évfolyamos képzésben közel 600 diákot nevel és oktat. A gimnázium évek óta az országos középiskolai rangsor első 10 helyezettje között szerepel, 2014-ben a 3. helyet érdemelte ki. A tanulók mintegy 50%-a részt vesz valamilyen országos tanulmányi versenyen, ahol évről évre kiemelkedő eredményeket érnek el (elsősorban matematikából, fizikából, informatikából, történelemből és idegen nyelvekből). Emellett a felsőoktatásban is eredményesen helytállnak (a legtöbben a műszaki, orvosi és közgazdaságtani továbbtanulási irányokat választják). A gimnázium nagy jelentőséget tulajdonít az idegen nyelvek oktatásának (ezt a végzős tanulók nyelvvizsgabizonyítványainak magas száma is mutatja), a hagyományos nyelvek mellett a latin és az ógörög oktatása is megjelenik.
A Veres Péter Gimnázium a hagyományos tanórákon kívül nagy hangsúlyt fektet a művészeti oktatásra (néptánc, furulya, szolfézs, fúvós hangszerek), az iskola tánccsoportjai és fúvószenekara rendszeresen fellépnek hazai és külföldi rendezvényeken. A gimnázium ökoiskola és ECDL-vizsgaközpont. A németországi és erdélyi testvériskolák a rendszeres nyelvi és kulturális cserekapcsolatok lehetőségét biztosítják. A szabadidő érdeklődésnek megfelelő eltöltését színjátszókör, csillagász szakkör és délutáni sportfoglalkozások is biztosítják (az iskola röplabdacsapatai többször kerültek országos döntőbe). Az iskolai szintű közösségépítés meghatározó színterei az évente megrendezett művészeti gálák (néptánc/zenei), valamint a nyári táborok (kézműves, erdélyi turisztikai, tánc, tiszai vízitúra), amelyeknek rendszeres visszatérői a már végzett diákok is. A gimnázium több alkalommal szervezett nyári matematika, illetve természettudományos tehetséggondozó tábort is.

BGSZC Katona József Szakközépiskolája, Szakiskolája és Felnőttoktatási Gimnáziuma

Iskolánk, a BGSZC Katona József Szakközépiskolája, Szakiskolája és Felnőttoktatási Gimnáziuma (közel 800 tanulóval) a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum alá tartozó 13 iskola egyike, melyben elsősorban gépészeti és informatikai, valamint ügyviteli ágazati képzés van. Diákjaink életében jelentős szerepet kap a LEGO-robot programozás és az Android fejlesztés is.
A nappali rendszerű alapképzésen kívül OKJ-s képzéseken gazdasági informatikus, gépgyártástechnológiai technikus és ügyviteli titkár szakembereket is oktatunk, 2016. szeptemberétől pedig szoftverfejlesztő képzés is indul. Felnőttoktatási tagozatunkon nappali és esti munkarendben is lehetőség van ezen képzések elvégzésére, valamint a szakiskolát végzettek középiskolájában érettségit szerezhetnek a szakiskolai bizonyítvánnyal már rendelkező tanulók is.

SZSZC József Attila Általános Iskolája és Szakiskolája

A Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakiskolájában Szeged és vonzáskörzetének azon diákjainak nyújtunk szakmaszerzési lehetőséget, akik más intézményből lemorzsolódtak, tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézségekkel küzdenek vagy sajátos nevelési igényűként (autista, tanulásban akadályozott) speciális szakiskolai oktatásban részesülnek. Mindezek mellett a 15. életévüket betöltött, általános iskolai végzettséggel nem rendelkező gyerekek számára HÍD programban alapfokú iskolai végzettség megszerzése mellett szakma tanulását tesszük lehetővé. Tanulóink több mint fele hátrányos helyzetű, deprivált gyerek, otthonukban gyakran nem biztosítottak a nyugodt tanulási körülmények (például családi helyzet, munkavállalás, vagy fiatalon vállalt gyerek miatt), így az iskolában kell minél színesebben, változatosabban és személyre szabottan elsajátítaniuk a szakmatanuláshoz, a munkaerő piaci helytálláshoz szükséges ismereteket. Mindezek mellett jelentős hátrányaik vannak a szociális és az életviteli ismeretek terén is, ezért számos iskolai rendezvényt, foglalkozást, témahetet és projektnapot szervezünk számukra. Ezeken a rendezvényeken nagy hangsúlyt fektetünk a tanulói együttműködésre és a kreatív, problémaközpontú feladatokra.

Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium

A nagy múltú, több mint 200 éves kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium a Kiskunság szívében található. Gimnáziumunkban 6- és 4 évfolyamos képzés keretében készülnek fel a tanulók a sikeres érettségire és a felvételire. Iskolánkban minden évfolyamon egy természettudományos osztály indul, két tudományterületre bontva.
• A matematika-fizika-informatika tanulmányi területen tanulók többek között heti 4 órában sajátítják el az informatikát, ahol a programozás is fontos szerepet kap. Intézményünk Lego-robotokkal is rendelkezik, amelyeket szakkörökön programoznak.
• A biológia-kémia tanulmányi területen az emelt óraszámok lehetőséget nyújtanak nagy számú tanulókísérleti foglalkozás megtartására.
A gimnáziumban 3 éve, Uniós támogatással létesült a Természettudományos Laboratórium. Tanulóink mellett a térség 9 általános iskolájából és a középiskolákból jönnek a természettudományos tantárgyak kísérleti megismerésére.
• A laboratórium délutánonként természettudományos szakmai műhelyként működik.
• Általános- és középiskolás tanulók, pedagógusok, érdeklődő „civilek” aktív részvételével tartanak egyetemi oktatók előadásokat, gyakorlatokat.

Kecskeméti Katona József Gimnázium

A Kecskeméti Katona József Gimnáziumban jelenleg 730 tanuló tanul, hat- és négyévfolyamos gimnáziumban, a humán, reál, magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat, emelt szintű német tagozat, emelt szintű biológia tagozat, emelt szintű matematika tagozat valamelyikén, és 56 pedagógus végzi kiemelkedő nevelő-oktató munkáját. A tantestület elkötelezett, tehetséges pedagógusokból áll, akik között számos kitüntettet, szakmailag elismert kolléga is megtalálható (Ericsson-díj, Junior Príma Díj, Grafisotf-díj, Radnóti-díj, Toldy-díj, Beke Manó Díj, Less Nándor Díj, Schwajda Drámapályázat Győztese, Pro Talento Díj, Bonis Bona Díj).
Többen közülünk sikeresen végeztek el 30-60 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést tehetséggondozás témakörben, rendszeres résztvevői a tehetséggondozással kapcsolatos szakmai konferenciáknak, tanácskozásoknak, ezzel is biztosítva módszertani kultúrájuk folyamatos fejlődését, és a gyermekek, fiatalok neveléséhez-oktatásához szükséges kompetenciák gyakorlati szintű alkalmazását.
A korszerű, a magas színvonalú oktatásnak, az innovatív módszerek alkalmazásának köszönhetően a végzősök közel 100 %-a jelentkezik a felsőoktatásba, és közülük 92-95 % bekerül a választott jó nevű egyetemekre. Így évente átlagosan 130 katonás diák indul el az értelmiségi pályák felé.
A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának kutatóiskolájaként a természettudományos oktatást, kutatást kiemelten fontosnak tarjuk.

Horváth Boldizsár Kollégium

Intézményünk Szombathely város kollégiumi negyedének első középiskolai kollégiuma. A város híres szülöttéről, Magyar László Afrika-kutatóról elnevezett utcában a Perint – patak partján található az épület. Az 1975/1976-os tanévben még diákotthonként nyitotta ki kapuit a vidéki diákok előtt. Közoktatási intézményünk ma a Szombathelyi Tankerület 38 intézménye közül a város legnagyobb kollégiuma. Az intézmény koedukált, elsődlegesen a Vas megyei tanulókat fogadja, de országos felvételi körzettel bír. Tanulói létszámunk 190-200 fő közötti. Diákjaink 16 középiskola tanulói, 14-21 év közötti korosztályhoz tartoznak. Kollégistáink egy része az Oberwarti Két-tannyelvű Gimnáziumban tanul. Nevelőtestületünk 13 fős. Évek óta jó gyakorlat a kollégiumunkban a rendszerszintű gondolkodás fejlesztése, a tehetségek kibontakoztatása, a gyengébbek segítése. Tanulóink nyitottak az új módszerek, technológiák megtanulására és rendkívül kreatívak. Így nem csoda, hogy kollégiumunk 2015-ben regisztrált „Tehetségpont” lett.
Intézményünk 2010 óta kiemelten foglalkozik a tanulás fontosságával, a digitális technika tananyag kiegészítő, segítő szerepével. A másik kiemelt terület kollégiumunkban a magyarságtudat formálása a mérnöki- és művészeti alkotások tükrében. „A kötődés szülőföldhöz, a hazához” programunk keretében ráirányítjuk diákjaink figyelmét a magyarok kreativitására, valamint arra, hogy milyen jelentős találmányokat adtak a világnak. Sajnos erről igen keveset hallanak tanulóink a tanórákon, a helyi kötődésű dolgokról pedig alig szerezhetnek információt. Mi azért hoztuk létre 2012-ben Szombathely első Virtuális Múzeumát, hogy ezeket a hiányosságokat pótolni tudjuk. Sikerült kialakítanunk egy olyan platformot, amely a tanulók számára természetes megjelenési forma (digitális technika). Nagy öröm számunkra, hogy diákjaink szívesen vesznek részt az alkotó, értékteremtő, néhány esetben értékőrző munkában. A Virtuális Múzeum révén jobban megértik a tanulás fontosságát, az ismeretszerzés új lehetőségeit. Az ismereteiket a tananyagtól eltérően, más elveken rendszerezzük, ezzel új szemléletmódot alakítunk ki. Különlegességeket mutatunk be, így biztosítjuk az új információt és a „hoppá-élményt” számukra. Digitális platformon dolgozhatnak, ezért kellően motiváltak. Ugyanakkor átélhetik a közös alkotás örömét, miközben feltárul előttük a „tantárgyak közötti integráció”. Nagy érdeklődéssel várjuk a közös munkát.

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Szakközépiskolája

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Szakközépiskolája – a régió egyik legnagyobb és legjelentősebb képzőhelyeként – immár 1962 óta ad diákjainak használható tudást, piacképes szakmát. Mindig igazodunk a piac elvárásaihoz, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot gazdasági és ipari partnereinkkel, a rendészet ágazati képzés kapcsán pedig szoros kapcsolatban állunk a rendészeti szervekkel.
Négy területen nyújtunk szakmai képzést: a Gépészet, az Informatika a Közlekedés és szállítmányozás, valamint a Rendészet és közszolgálat ágazatban. Minden ágazaton a 12. tanév végén tanulóink közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát tesznek magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, valamint egy szakmai tantárgyból.
Korszerű eszközökkel és modern informatikai háttérrel igyekszünk biztosítani, hogy a diákok a különféle méréseket, szakmai fogásokat minél pontosabban sajátíthassák el.
A Gépészet ágazaton diákjaink az alapozó tárgyakat követően megismerik a termelésben alkalmazott valamennyi technológiát, tanítjuk a szakmában használt rajzoló-tervező programokat (Solid Edge, AutoCAD, CREO), az összes CNC-vezérlést. Tanulóink a szakmai érettségi vizsga és a gépgyártástechnológiai technikus végzettség megszerzése után a műszaki felsőoktatásban folytathatják tanulmányaikat, vagy munkát vállalhatnak, hiszen technikusként már nagyon keresettek a munkaerőpiacon.
Iskolánkban 4+1 éves, valamint érettségi utáni 2 éves rendszerben képezünk CAD-CAM informatikusokat. Diákjaink tanulmányaik első részében (érettségi előtt, illetve a szakképzés 1. évében) ugyanazt a képzést kapják, mint a többi informatikai szakmában. A képzés az utolsó évben válik szét, ekkor tanítjuk a speciálisan CAD-CAM szakirányhoz tartozó ismereteket, mint például CAD rajzolás, CAM tervezés, CNC gépkezelés, valamint más, gépészeti ismeretek.
A Közlekedés és szállítmányozás ágazaton a 4+1 éves képzés során tanulóink megismerkednek elsősorban közúti, vasúti, vízi, légi közlekedése járműveivel, azok pályájával, kiszolgáló létesítményeivel, személy- és árufuvarozási szervezési és irányítási folyamataival, valamint üzemviteli feladatokkal.
A Rendészet és közszolgálat ágazaton tanulóink a négy tanév során betekintést nyernek a rendőrség, a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a büntetés-végrehatás, a vám és pénzügyőrség, valamint a civil vagyonvédelem, vagyonőrzés munkájába. A jogszabályi, bűnügyi, szervezeti és működési ismereteken kívül a fegyelem, a fizikai állóképesség növelésére is törekszünk. A gyakorlati képzések során önvédelemmel, tereptannal, lövészettel, fegyverzet és tűzoltás technikai képzésben is részesülnek diákjaink. Az utolsó tanév végére az ágazati képzésben résztvevő tanulók tisztában lesznek a hivatásos életpálya sajátosságaival, tudatosan választják ki hivatásuk irányát.

Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Iskolánk a Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, mely tavaly ünnepelte 75. születésnapját.
Iskolánk profiljának két pillére a német nemzetiségi tagozat és a természettudomány-informatika-angol (TIA) orientációjú osztályok.
A TIA osztályok gyakorlatközpontú természettudományos tevékenységekkel ismertetik meg a gyerekeket.
A rendszeresen elvégzett fizikai tárgyú kísérletek a megtapasztaláson keresztül ismertetik meg a világot a gyerekekkel. A kitekintést a környező üzemekbe szervezett rendszeres üzemlátogatások is bővítik.
Informatika órákon, szakkörökön a motorszimulátor használata a közlekedési témakört támogatja, a LEGO robot programozása a technika magas szintű alkalmazását hozza kézközelbe.
Jelenleg a CAD-CAM rendszerek megtapasztalására a lakás- és kerttervező programjaink adnak lehetőséget.